ČLANSTVO

Svojstvo člana Udruženja mogu steći svi anestetičari i medicinske sestare/tehničare intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine  i transfuzije, državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani, koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini ukoliko prihvataju Statut i ciljeve udruženja.

 

Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, koji prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koji učestvuju u radu Udruženja preko svojih predstavnika.

 

Član Udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i djelatnosti Udruženja, pridržava se odluka i zaključaka predsjednika Udruženja i Skupštine Udruženja.

 PREUZMITE PRISTUPNICU

 

Visinu članarine utvrđuje Skupština Udruženja. 

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

Članovi Udruženja mogu biti:

  • Stalni članovi

  • Pridruženi članovi

  • Počasni članovi

 

Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog Statuta, a  koja su stekla svojstvo člana Udruženja.

Pridruženi član može biti svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Udruženje vodi spisak svih svojih članova i evidenciju svih članova Udruženja u elektronskoj formi ili na drugi odgovarajući način i sadrži: ime i prezime, odnosno naziv člana Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta; datum pristupanja; vrstu članstva i datum prestanak članstva.

Spisak svih članova Udruženja će biti dostupan na web stranici Udruženja.

Popis članova udruženja mora biti dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtjev.

 

Za sve detaljnije informacije o članstvu i načinu pristupanja možete nas kontaktirati na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem Facebook stranice.

 

Prava, dužnosti i obaveze članova kao i mogućnost prestanka članstva utvrđeni su Statutom.

 

PREUZMITE PRISTUPNICU