O nama

Udruženje Anestetičara u BiH je osnovano osnivačkim aktom dana 12.11.2011 godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, kao dobrovoljno nepolitičko, nestranačko i neprofitno udruženje.

 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • aktivno učešće u izradi kvalitetnih edukativnih programa za anestetičare, a u skladu sa evropskim standardima

  • povezivanje na državnom i međunarodnom nivou u cilju promoviranja edukativnih programa za anestetičare

  • lobiranje koje će anestetičarima omogućiti učešće u izradi i evaluaciji državnih i evropskih standarda za anestetičare i dalju edukaciju iz   anestezije

  • organiziranje i provođenje seminara, predavanja, savjetodavnog rada iz područja struke,u cilju permanentne edukacije članova Udruženja (informiranja i upoznavanja sa novim naučnim i stručnim dostignućima)

  • sudjelovanje na domaćim i drugim međunarodnim skupovima i seminarima , koji su u vezi sa ciljevima i djelatnostima Udruženja

  • zastupanje interesa anestetičara u drugim srodnim profesionalnim udruženjima, kao i prema javnosti

  • prezentiranje mišljenja i stavova Udruženja relevantnim tijelima

  • iznalaženje načina za poboljšanje uvjeta rada anestetičara (prostor, vrijeme i tehnička sredstva)

  • razmjena iskustava sa istim i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

  • izdavanje brošura, protokola i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja članova Udruženja i šire

Svojstvo člana Udruženja može stići svaki zdravstveni radnik, državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strano lice, koje ima boravište u Bosni i Hercegovini ukoliko prihvataju Statut i ciljeve udruženja.

Članovi Udruženja plaćaju mjesečnu članarinu za članstvo u Udruženju. Odlukom Skupštine utvrđena je visina članarine koja iznosi 3KM.

Udruženje Anestetičara u BiH se ograđuje od djelovanja svih vladinih i nevladinih organizacija, političkih stranaka i svih drugih organizacija (osim onih s kojima je saradnja zvanična i spomenuta na ovoj web stranici).

Svi organi upravljanja Udruženjem djeluju prema Statutu.


Sjedište Udruženja Anestetičara je u Tuzli.

Rad Udruženja je javan.