REGISTRACIJA

Poziv za prijavu predavača/učesnika je u toku.

 

Važni datumi:

 • 01.08.2019. godine – zaključenje prijave radova

 • 15.08.2019. godine – potvrde o prihvatanju radova

 • 01.09.2019. godine – program i konačno obavještenje

 

Prijavu vršite na način da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU RADOVA/UČESNIKA  i pošaljete ga na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kao prilog prijavi, potrebno je poslati i sažetak rada. U sažetaku ukratko predstaviti predloženi rad, njegove ciljeve, najvažnije rezultate i zaključke. Sažetak ne smije prelaziti 250 riječi, piše se fontom Times New Roman, veličina slova 12pt.

Autor se može pojaviti kao prvi autor u dva rada, radovi koji su objavljeni više puta neće biti uzeti u razmatranje.

 

 

 

KOTIZACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA      60 EUR---120 KM

KOTIZACIJA ZA OSTALE                                 75 EUR---150 KM

DNEVNA KOTIZACIJA                                     12,5 EUR--- 25 KM

 

 

Kotizacija za članove udruženja i ostale obuhvata:

 • Kongresni materijal

 • Prisustvo na svečanom otvorenju

 • Koktel dobrodošlice

 • Prisustvo na predavanjima i radionicama

 • Kafe pauze

 • Svečanu večeru

 • Certifikat

Dnevna kotizacija obuhvata:

 • Kongresni materijal

 • Prisustvo na predavanjima i radionicama

 • Kafe pauze

 • Certifikat

 

 

Kontaki:        Predsjednik Udruženja Mevludin Babajić + 387 61 151 059

                        Predsjednik Organizacionog odbora Senada Džebo + 387 61 214 760

                        Sekretar Kongresa Samela Zelić + 387 62 943 801

 

Web stranica:                                  www.puls.ba

E mail kongresa:                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E mail za prijavu radova: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Udruženje anestetičara u BiH, Trnovac bb, 75000 Tuzla,

ID broj: 4210068740001,

Broj računa: 1321002012614208 NLB Banka d.d, SWIFT TBTUBA 22

For: UDRUŽENJE ANESTETIČARA U BiH KONGRES TRNOVAC bb 75000 TUZLA,

IBAN: ba 391321010385862370 Devizna partija: 103858623

 

 

NLB banka-filijala Tuzla

For: Udruženje Anestetičara u BiH-Kongres

(račun broj 1321002012614208)

 

Uplatu kotizacija možete izvršiti i na dan otvorenja Kongresa u prostorijama Hotela Hills, na mjestu registracije učesnika.

 

 WEB FORMA/OBRAZAC ZA PRIJAVU RADOVA