AbbVie | Pharmaceutical Research & Development

Mi smo kompanija koja preuzima najteže zdravstvene izazove. Ali radimo više od lečenja bolesti - cilj nam je da učinimo izvanredan uticaj na život ljudi. Mi smo AbbVie, visoko fokusirana biofarmaceutska kompanija vođena istraživanjem.

https://www.abbvie.com/