2-ra ANESTETICARSKA SREDBA Udruzenja ZMSTAM Makedonija Featured

Članovi udruŽenja "PULS" u BIH bili su aktivni učesnici sa dvije poster prezentacije na 2-ra ANESTETICARSKA SREDBA Udruzenja ZMSTAM Makedonija od 19.-21. aprila 2019.godine u Hotelu Kontinental Skopje